Categories
CHRISTIANITY

ROMA WALO, DALAWAMPU’T WALO

“Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin.”

Napakadali para sa ating basta nalang banggitin ang mga katagang ito na para bang pangunang-lunas sa mga nararamdaman ng mga taong may mga pinagdadaanan. Parang Joy na sa isang patak kaya ang kalungkutang saaaaaaangkatutak! Pero hindi kasi ganoon yun mga kapatid. Walang mahika ang mga salitang binigkas…ang kalakasan ng talatang ito ay naka-ayon sa Diyos na may taglay na lubos na kapangyarihan upang gawin ang lahat ng bagay para sa ikabubuti natin! Wag tayong mawili na gamiting bala ang katagang ito kung di natin lubusang naiintindihan.

ALAM NATING SA LAHAT NG BAGAY

Hindi sa kakaunting bagay, o kaya sa mga bagay na nakikita lang natin, kundi sa LAHAT ng bagay! Dito mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang Siya kumikilos sa mga bagay na hawak natin o sa mga bagay na apektado tayo, pero pati narin ang mga bagay na patuloy na kumikilos sa paligid natin!

AY GUMAGAWA ANG DIYOS

Naaalala ko yung kanta ni Gary V. “Natutulog ba ang Diyos?” Siyempre hindi.  Kahit na di natin nararamdaman ang Diyos, patuloy parin Siya sa pagkilos. Sabi nga ng propetang Jeremias sa Mga Panaghoy 3:22-23 na ang “…kahabagan mo’y walang kapantay. Ito ay laging SARIWA bawat umaga…” Kaya huwag panghihinaan ng loob!

PARA SA IKABUBUTI NG MGA NAGMAMAHAL SA KANYA

Kahit anong mangyari, ang mga nararanasan natin na nagmamahal sa Kaniya ay laging mabuti. Tandaan, na ang antas ng kabutihan ng Diyos ay hindi katulad ng inaasahan natin. Kahit na may cancer ka, walang pera, nasunugan, nakakaranas ng hindi maganda sa buhay, mayroon at mayroon parin itong mabuting kahihinatnan. Pero, ang maaaring makaunawa lang dito ay ang mga mananampalatayang nagmamahal sa Diyos. Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos? Dapat kilala mo ang kakanyahan ng Diyos! Kailangan mayroon tayong kumpiyansa sa Kaniyang Salita.

SILANG MGA TINAWAG AYON SA KANIYANG LAYUNIN

Hindi pag-aaksayahan ng Diyos ang mga taong hindi naman niya tinawag at binigyan ng layunin. Tayo na tumanggap kay Kristo ay may iisang tungkulin pero iba-ibang layunin. Tungkulin nating lumago sa biyaya ng ating Diyos, at sa ating paglago, maiintindihan natin ang pinaka layunin natin dito sa mundo. Bakit kailangan lumago? Dahil sa paglalakbay natin sa ating buhay Kristyano, mayroon at mayroon tayong madadaanang problema. Pero hindi natin magiging katapusan ang mga problemang ito kung alam natin na mayroong layunin ang Diyos para sa atin!

Kaya mga minamahal, bago natin ipangsangkalan ang Roma 8:28, intindihin muna natin ang pinaka pundasyon nito.

Photo by Matthew Henry on Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *